Clay Bartness Chiropractic

1060 Hudson
Longview, WA 98632
(360) 636-2470
Fax: (360) 636-5009